Відділи центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка

 Відділ обслуговування має розгалужену структуру, до якої входять: абонемент, загальний читальний зал, юнацький відділ (з читальним залом та абонементом), відділ мистецтв, відділ технічної літератури. Штат – 10 бібліотекарів.

 

            Абонемент обслуговує читачів різних категорій, організовує актуальні книжкові виставки різноманітної тематики, знайомить з новинками літератури.

Досвідчені бібліотекарі завжди готові порадити книгу, яка зацікавить читача і буде відповідати його інтересам.

 

             

       Читальний зал пропонує універсальний бібліотечний фонд для занять в бібліотеці. Нові словники, довідники, енциклопедичні видання, навчальні посібники і підручники з різних галузей знань в єдиному примірнику знаходяться в читальному залі. 

         Юнацький відділ обслуговує читачів віком від 15 до 21 року. Бібліотекарі відділу співпрацюють з учнями і вчителями загальноосвітніх шкіл, студентами і викладачами коледжів і вузів міста. Головна задача бібліотечних працівників – повноцінне забезпечення інформаційної підтримки освіти. Відділ, окрім навчальної, довідкової, науково – популярної літератури, має в наявності значну кількість творів художньої літератури, як класичної так і сучасної. Серед них: фантастика, фентезі, детективи. Всього фонд юнацького відділу налічує 37 тис. примірників видань.

  Відділ мистецтв задовольняє естетичні запити читачів за допомогою літератури з теорії та історії різних видів і жанрів мистецтва, нотних видань, фотоальбомів, альбомів образотворчого мистецтва, довідкових та енциклопедичних видань, книг про життя та творчість видатних діячів мистецтва: художників, композиторів, акторів театру і кіно, музикантів. Бібліотекар відділу використовує широке коло форм і методів роботи для популяризації  літератури. У відділі проходять молодіжно – розважальні програми, виставки – вернісажі, літературно – музичні заходи  та ін. Фонд відділу – 11.5 тис. примірників видань.

     Відділ технічної літератури виконує інформаційні запити, пов’язані з професійною діяльністю у сфері економіки і техніки, отриманням економічної і технічної освіти, набуттям навичок економічного менеджменту, маркетингу, знайомством з новітніми технологіями у різних галузях виробництва, організацією рекламної діяльності, фінансово – банківськими питаннями. Цьому сприяє бібліотечний фонд у кількості 13 тис. примірників, бібліотечно – інформаційне обслуговування здійснюється диференційно. Для спеціалістів організовуються такі форми роботи, як години економічної інформації, відкриті перегляди літератури, огляди літератури, виставки - рекомендації. Широкому колу читачів пропонуються виставки – хобі, виставки – порадниці, калейдоскопи цікавих фактів та ін.

 

     Організаційно – методичний відділ - центр   професійного спілкування, методичної і практичної, допомоги для бібліотек ЦБС і бібліотек міста. Відділ здійснює координацію роботи в ЦБС, вивчає і аналізує стан бібліотечно – інформаційного обслуговування населення міста, надає консультативно - методичну допомогу   бібліотекарям, як в усній , так і письмовій формі у вигляді методичних розробок. Складовою частиною роботи відділу є видавнича діяльність. Основні види друкованої продукції: методико – бібліографічні матеріали, сценарії масових заходів, практичні поради та ін. На базі ЦБ здійснюється робота з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників шляхом організації семінарів, творчих лабораторій, тренінгів, практикумів. Впровадженню інноваційних форм роботи сприяє клуб бібліотечних працівників «Натхнення».

Інформаційно – бібліографічний відділ здійснює інформаційно – бібліографічну, довідково – бібліографічну, видавничу діяльність, інформує абонентів індивідуальної та колективної  інформації, використовуючи не тільки друковані документи, а і електронні. В інформаційній діяльності використовується Інтернет, який на якісно новому рівні дозволяє задовольняти інформаційні потреби користувачів у тому виді, в якому вона їм необхідна – диски, дискети, на папері.

Фонд відділу складає майже 7 тис. примірників : енциклопедії, словники, довідники, бібліографічні посібники.  

         Відділ забезпечує доступ населення міста до правової інформації шляхом використання електронної інформаційно-пошукової бази даних «Нормативні акти України». Бібліотекарі відділу видають «Інформаційний бюлетень нових надходжень до Горлівської ЦБС", рекомендаційні бібліографічні списки літератури, інформаційні листівки, листки – сигнали та ін.

         Відділ організації і використання єдиного бібліотечного фонду виконує індивідуальні запити читачів. Бібліотекарі організовиють і видають в структурні підрозділи тематичні комплекти літератури з різних галузей знань, оформляють закази на отримання книг по МБА, здійснюють роботу з ВСО, обслуговують пункт видачі літератури у с. Широка Балка.

      Відділ комплектування і обробки літератури здійснює прийом нових надходжень літератури до бібліотек ЦБС, облік та обробку документів, передачу їх до структурних підрозділів.

Погода в Горловке на неделю