Для запису до бібліотеки необхідно звернутись до бібліотекарів відділів.

 

Довідки за телефоном (06242)2-31-90

 

Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

 

Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент (одержання літератури для опрацювання поза бібліотекою), читальний зал (користування літературою в приміщенні бібліотеки), міжбібліотечний абонемент (МБА – замовлення літератури з інших бібліотек України).

 

Користувачі бібліотеки мають право отримувати безоплатно інформацію про склад бібліотечних фондів через систему каталогів та картотек, консультаційну допомогу в пошуках та виборі джерел інформації, одержувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад, користуватися іншими видами послуг.

 

Документи, необхідні для запису до бібліотеки:

 

1. Документ, що засвідчує особу:

 

  •  громадяни України надають паспорт із реєстрацією за місцем проживання або посвідчення особи військовослужбовця із штампом військової частини;
  • іноземні громадяни надають паспорт або посвідку на постійне проживання в Україні із реєстрацією за місцем проживання, видану органами внутрішніх справ.

 

При запису до бібліотеки читач отримує "Правила користування бібліотекою", ознайомлюється з ними і своїм підписом підтверджує зобов'язання їх виконувати.

 

Читачам, які не мають навичок користування бібліотекою та пошуку інформації допоможе бібліотекар.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

 

Перереєстрація читачів проводиться щорічно з пред'явленням паспорта безкоштовно і є обов’язковою.

 

Додатково пропонуємо ознайомитись з «Правилами користування бібліотекою» та інструкціями щодо обслуговування користувачів бібліотеки.

 

 

Погода в Горловке на неделю